Dokter Vandevelde en dokter Kimpe

Afwezig

Dr Ann Kimpe is afwezig op 27, 28 en 29 februari 2020.
Dr Philip Vandevelde is afwezig op 28 en 29 februari 2020.

Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot één van volgende artsen naar keuze:

  • dr De Groote en Vollekindt  tel 050.37.37.47
  • dr Smolders en Boonen tel 050.36.45.53
  • dr Vandermarliere tel 050.34.49.79
  • dr Maryssael tel 050.37.22.24

U maakt het best een telefonische afspraak.