Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier die door uw huisarts wordt bijgehouden.

Dit dossier bevat:

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
  • sociale en administratieve gegevens
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • gegevens over de gevolgde behandelingen
  • gegevens over genomen medicatie
  • vaccinaties

Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken en/of behandelingen nuttig of overbodig zijn.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door 1 huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde zorgkwaliteit.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren. Dankzij het GMD wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding. Dit bedrag  wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Bovendien geniet u van  vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw GMD houdende huisarts(praktijk).  Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere dokter raadpleegt, vraag steeds om de nodige informatie door te geven aan uw huisarts.